Visa Hong Kong | Timemark Travel

Tìm kiếm nhanh

Visa Hong Kong

Liên hệ

Liên hệ ngay để được tư vấn.

  1. Nhập cảnh 02 lần. Lưu trú tối đa 07 ngày/1 lần.
  2. Lần nhập cảnh đầu tiên bắt buộc bằng đường hàng không.
  3. Thời gian làm từ 03 đến 04 tuần và làm bên HK, không làm ở VN.

Theo từng nhu cầu cụ thể

Giá visa du lịch Hongkong: 3.250.000 VND

Giá visa công tác Hongkong: 3.995.000 VND