Tìm kiếm nhanh

Visa Hoa Kỳ

Liên hệ

Liên hệ ngay để được tư vấn.

Thị thực du lịch B-1/B-2 dành cho những người đến Hoa Kỳ tạm thời để công tác (B-1) hoặc du lịch hoặc điều trị y tế (B-2). Nói chung, thị thực B-1 dành cho mục đích giải quyết các vấn đề công việc, tham dự hội nghị/hội thảo khoa học, giáo dục, chuyên môn hoặc kinh doanh, dàn xếp tài sản hoặc đàm phán hợp đồng. Thị thực B-2 dành cho mục đích mang tính giải trí, bao gồm đi du lịch, thăm bạn bè hoặc họ hàng, điều trị y tế và các hoạt động có đặc thù về tình hữu nghị, xã hội hoặc dịch vụ. Thông thường, thị thực B-1 và B-2 được kết hợp và cấp dưới dạng một thị thực: B-1/B-2. Tham khảo thêm tại đây.

Thời gian thực hiện: 7 ngày

Thời hạn visa : 1 năm nhiều lần

Hồ sơ cần có:

 1. Thư mời/thư bảo lãnh bên Mỹ
 2. Chứng minh tài sản, tài chính và công việc làm
 3. Giấy phép kinh doanh (nếu có)
 4. Hợp đồng lao động (nếu có)
 5. Bảng lương 3 tháng gần nhất (nếu có)
 6. Hộ chiếu còn hạn sử dụng
 7. 4 hình 5*5 cm nền trắng
 8. Hồ sơ khác có liên quan.Tham khảo thêm tại đây.

Thị thực du lịch B-1/B-2 dành cho những người đến Hoa Kỳ tạm thời để công tác (B-1) hoặc du lịch hoặc điều trị y tế (B-2). Nói chung, thị thực B-1 dành cho mục đích giải quyết các vấn đề công việc, tham dự hội nghị/hội thảo khoa học, giáo dục, chuyên môn hoặc kinh doanh, dàn xếp tài sản hoặc đàm phán hợp đồng. Thị thực B-2 dành cho mục đích mang tính giải trí, bao gồm đi du lịch, thăm bạn bè hoặc họ hàng, điều trị y tế và các hoạt động có đặc thù về tình hữu nghị, xã hội hoặc dịch vụ. Thông thường, thị thực B-1 và B-2 được kết hợp và cấp dưới dạng một thị thực: B-1/B-2. Tham khảo thêm tại đây.

Thời gian thực hiện : 7 ngày

Thời hạn visa : 1 năm nhiều lần

Hồ sơ cần có :

 1. Thư mời đối tác bên Mỹ.
 2. Công ty Việt Nam cử đương sự công tác.
 3. Giấy phép kinh doanh.
 4. Hợp đồng lao động.
 5. Bảng lương 3 tháng gần nhất
 6. Hộ chiếu còn hạn sử dụng
 7. 4 hình 5*5 cm nền trắng.
 8. Hồ sơ khác có liên quan. Tham khảo thêm tại đây.

Giá visa du lịch Hoa Kỳ: 5.400.000 VND

Giá visa công tác Hoa Kỳ: 5.700.000 VND