Tìm kiếm nhanh

Visa Canada

Liên hệ

Liên hệ ngay để được tư vấn.

Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực (VAC) chỉ cung cấp những thông tin chung và dịch vụ hành chính liên quan đến hồ sơ xin thị thực tạm trú, bao gồm thị thực du học và giấy phép lao động cũng như giấy tờ di chuyển cho thường trú nhân Canada. Trung tâm không được phép cung cấp thông tin hay trả lời các câu hỏi liên quan đến hồ sơ xin giấy phép thường trú và các dịch vụ lãnh sự của Canada. Những thông tin này bao gồm thị thực Nhập cảnh Nhanh cho người nhập cư có tay nghề cao, hỗ trợ hồ sơ nộp qua mạng internet, hồ sơ quốc tịch Canada hoặc bất cứ thông tin cụ thể nào liên quan đến tờ khai xin thị thực, các giấy tờ hỗ trợ hay bất kì lời khuyên nào liên quan đến quá trình xin thị thực. Vui lòng tham khảo trang web của Cục Quốc tịch và Di trú Canada tại địa chỉ https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html để biết thông tin chi tiết về các chương trình nói trên.

VFS Global chịu trách nhiệm quản lý hai Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Xin Thị Thực Canada (CVAC) do Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam điều hành ở 2 thành phố là Hà Nội và Hồ Chí Minh.

CVAC là Trung tâm duy nhất được Chính phủ Canada uỷ quyền tiếp nhận hồ sơ cho tất cả các loại thị thực ngắn hạn (thị thực du lịch, giấy phép du học và làm việc) và các hồ sơ xin giấy thông hành của thường trú nhân Canada tại Việt Nam.

CVAC được uỷ quyền cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về hành chính như: tiếp nhận hồ sơ xin thị thực, và chuyển trả cho đương đơn hộ chiếu đựng trong phong bì đã được niêm phong. CVAC cũng có thể thay mặt Văn phòng cấp thị thực Canada hỗ trợ đặt lịch hẹn phỏng vấn cho đương đơn.

Chỉ có các quan chức của Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada (IRCC) mới có quyền quyết định cấp hay từ chối cấp thị thực. Tất cả hồ sơ sẽ được đánh giá theo các hướng dẫn và quy tắc về thị thực nhập cảnh của Canada. CVAC không có vai trò hay ảnh hưởng gì đến kết quả xét duyệt hồ sơ và sẽ không cung cấp bất cứ ý kiến mang tính đánh giá nào.

Loại visa thời hạn: theo thời hạn còn lại của hộ chiếu

Thời gian thực hiện: 2-4 tuần

Thời hạn visa: nhiều lần

Hồ sơ cần có:

 1. Thư mời/thư bảo lãnh
 2. Sổ hộ khẩu
 3. Giấy khai sinh
 4. Bảng lương
 5. Sao kê tài khoản.

Tham khảo thêm tại đây.

Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực (VAC) chỉ cung cấp những thông tin chung và dịch vụ hành chính liên quan đến hồ sơ xin thị thực tạm trú, bao gồm thị thực du học và giấy phép lao động cũng như giấy tờ di chuyển cho thường trú nhân Canada. Trung tâm không được phép cung cấp thông tin hay trả lời các câu hỏi liên quan đến hồ sơ xin giấy phép thường trú và các dịch vụ lãnh sự của Canada. Những thông tin này bao gồm thị thực Nhập cảnh Nhanh cho người nhập cư có tay nghề cao, hỗ trợ hồ sơ nộp qua mạng internet, hồ sơ quốc tịch Canada hoặc bất cứ thông tin cụ thể nào liên quan đến tờ khai xin thị thực, các giấy tờ hỗ trợ hay bất kì lời khuyên nào liên quan đến quá trình xin thị thực. Vui lòng tham khảo trang web của Cục Quốc tịch và Di trú Canada tại địa chỉ https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html để biết thông tin chi tiết về các chương trình nói trên.

VFS Global chịu trách nhiệm quản lý hai Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Xin Thị Thực Canada (CVAC) do Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam điều hành ở 2 thành phố là Hà Nội và Hồ Chí Minh.

CVAC là Trung tâm duy nhất được Chính phủ Canada uỷ quyền tiếp nhận hồ sơ cho tất cả các loại thị thực ngắn hạn (thị thực du lịch, giấy phép du học và làm việc) và các hồ sơ xin giấy thông hành của thường trú nhân Canada tại Việt Nam.

CVAC được uỷ quyền cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về hành chính như: tiếp nhận hồ sơ xin thị thực, và chuyển trả cho đương đơn hộ chiếu đựng trong phong bì đã được niêm phong. CVAC cũng có thể thay mặt Văn phòng cấp thị thực Canada hỗ trợ đặt lịch hẹn phỏng vấn cho đương đơn.

Chỉ có các quan chức của Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada (IRCC) mới có quyền quyết định cấp hay từ chối cấp thị thực. Tất cả hồ sơ sẽ được đánh giá theo các hướng dẫn và quy tắc về thị thực nhập cảnh của Canada. CVAC không có vai trò hay ảnh hưởng gì đến kết quả xét duyệt hồ sơ và sẽ không cung cấp bất cứ ý kiến mang tính đánh giá nào.

Loại visa thời hạn: theo thời hạn còn lại của hộ chiếu

Thời gian thực hiện: 2-4 tuần

Thời hạn visa: nhiều lần

Hồ sơ cần có:

 1. Thư mời
 2. Giấy phép kinh doanh
 3. Hợp đồng lao động
 4. Sổ hộ khẩu
 5. Giấy khai sinh
 6. Bảng lương
 7. Sao kê tài khoản.

Tham khảo thêm tại đây.

Giá visa du lịch Canada: 6.800.000 VND

Giá visa công tác Canada: 7.100.000 VND