Hành hương Ấn Độ-10 sự thật của Đạo Phật | Timemark Travel

Tìm kiếm nhanh

Hành hương Ấn Độ-10 sự thật của Đạo Phật

Theo tác giả Damien Keown viết cuốn “Đức Phật” , ông đã nêu ra 10 sự thật về đạo Phật. Bạn thử xem, đúng không nhé?

Hinh anh hanh huong An Do-10 su that cua Dao Phat
Hinh anh hanh huong An Do-10 su that cua Dao Phat

Thuật ngữ “Đức Phật” hay “Đạo Phật”

Trong tiếng Anh là Buddhism không phải do người Ấn Độ xưa hay bất cứ tộc người Châu Á nào đặt ra. Mà lại do một người…không liên quan ở phương Tây đặt ra vào những năm 1930.

Phật giáo có nguồn gốc từ khoảng 400 năm trước công nguyên

Và bắt đầu từ một cá nhân đó là Đức Phật Thích Ca.

Phật giáo ở Ấn Độ: Đức Phật Thích Ca

Được đề cập trong văn bản phương Tây mãi đến 398 năm sau khi Đức Phật ra đời. Nghĩa là khoảng thời gian năm thứ 2 sau công nguyên, Đức Phật mới được biết đến nở Phương Tây qua tác phẩm Clement of Alexandria.

Đức Phật sau khi ra đời

Trong cuộc đời của mình đã thành lập một trật tự giữa Tăng và Ni. Khái niệm Chư Tăng, Chư Ni theo đó mà cũng được định nghĩa. Chức trách của Chư Tăng, Chư Ni là bảo tồn và phát huy tinh thần của Phật Pháp.

Phật giáo ở Ấn Độ: phát triển rộng lớn

Và theo đó cũng có nhiều nhánh đa dạng hình thành. Tựu trung là 02 nhánh chính: Nam Tông và Bắc Tông.

Phật giáo ở Ấn Độ từ thuở ban đầu cho đến nay: Với 360 triệu tín đồ

Phật Giáo là tôn giáo lớn thứ tư trên thế giới sau Kito giáo, Hồi giáo và Ấn Độ giáo. Hành hương Ấn Độ hằng năm thu hút hàng triệu Phật tử từ khắp nơi trên Thế giới.

Trong Phật Giáo, không có sách Kinh Phật duy nhất.

Kinh Phật được mở rộng theo tiến trình lịch sử phát triển và đã được bảo tồn ở nhiều ngôn ngữ châu Á.

Phật Tử không tin vào một đấng tối cao hoặc thần sáng tạo.

Phật Giáo vì nhấn mạnh vào thiền định và chánh niệm.

Do vậy, Phật giáo (Cái nôi là Phật Giáo ở Ấn Độ) thường được coi là một hình thức của tâm lý học chứ không phải là một tôn giáo.

Nhiều Phật tử truyền thống tin vào hiện thân và tái sinh.

Tuy nhiên, những người theo đạo Phật hiện đại không tin vào lý thuyết này. Thay vào đó, luật nhân quả sẽ chi phối kết quả về sau của bất kỳ hiện tượng sự vật nào.

Mong nhận được góp ý của bạn đọc. Liên hệ.