Visa New Zealand online tưởng khó mà dễ! | Timemark Travel

Tìm kiếm nhanh

Timemark Travel chia sẽ seri bài viết về xin visa New Zealand online cho bạn đọc.

Bài này là bài đầu tiên: cách tạo tài khoản Realme trước khi bắt đầu các công đoạn xin visa NZ online.

"Hinh

Visa New Zealand online: Realme là gì?

Hiểu nôm na là Realme là một công cụ bảo mật online như bao lãnh sự quán khác trước khi tiến hành cung cấp thông tin du khách lên không gian mạng. Realme với ID trực tuyến an toàn cho phép bạn đăng nhập vào một loạt các dịch vụ của chính phủ New Zealand bằng một tên người dùng và mật khẩu. Phải có tài khoản Realme mới làm visa NZ online được nhé bạn.

Visa New Zealand online: các bước tại tài khoản Realme

Sẽ được mô phỏng trực quan bằng chụp hình ảnh để bạn dễ hiểu.

Bạn vào link này. Tuần tự theo hình sau:

Hinh anh xin visa New Zealand online 1
Hinh anh xin visa New Zealand online 1
Hinh anh xin visa NZ online 2
Hinh anh xin visa NZ online 2

Ở bước này, nếu bạn có một số phone dự phòng nào khác, ví dụ của vợ/chồng, anh/chị em thì điền. Không thì thôi.

Hinh anh xin visa NZ online 3
Hinh anh xin visa NZ online 3

Password phải đúng định dạng nhé: tối thiểu là 7 ký tự và phải có 3 ký tự đặc biệt trên – nếu dưới 12 ký tự.

Hinh anh xin visa NZ online 4
Hinh anh xin visa NZ online 4
Hinh anh xin visa NZ online 5
Hinh anh xin visa NZ online 5
Hinh anh xin visa NZ online 6
Hinh anh xin visa NZ online 6
Hinh anh xin visa New Zealand online 7
Hinh anh xin visa New Zealand online 7
Hinh anh xin visa New Zealand online 8
Hinh anh xin visa NZ 8
Hinh anh xin visa New Zealand online 9
Hinh anh xin visa NZ 9

Kết luận

Việc tạo tài khoản Realme phục vụ cho xin visa NZ khá đơn giản phải không nào?

Trong bài sau, chúng tôi sẽ chia sẽ thêm những kinh nghiệm khác liên quan như:

Thủ tục xin visa NZ

Xin visa du lịch New Zealand

Kinh nghiệm du lịch New Zealand

Dịch vụ làm visa đi NZ

Xem thêm chùm bài viết về New Zealand tại đây.

Chúc bạn thành công – bước 1 😊