Visa Pháp

  VISA DU LỊCH VISA CÔNG TÁC
Thời gian thực hiện 02 – 04 tuần, tùy thời điểm. 02 – 04 tuần, tùy thời điểm.
Thời hạn visa Tối đa 90 ngày Tối đa 90 ngày
Hồ sơ cần có
 1. Thư mời/thư bảo lãnh và một số giấy tờ liên quan
 2. Chứng minh tài chính, tài sản, công việc làm
 3. Giấy phép kinh doanh (nếu có)
 4. Hợp đồng lao động (nếu có)
 5. Sao kê tài khoản cá nhân
 6. Hộ chiếu + 3 hình 3.5*4.5 cm nền trắng
 1. Thư mời đối tác/công ty
 2. Công ty Việt Nam cử đi công tác
 3. Hợp đồng lao động
 4. Giấy phép kinh doanh của công ty
 5. Sao kê bảng lương
 6. Sao kê tài khoản cá nhân
 7. Hộ chiếu + 3 hình 3.5*4.5 cm nền trắng.
 8. Hồ sơ khác, tùy theo từng trường hợp cụ thể. 
Giá bao gồm dịch vụ 4.370.000 VND/visa 4.370.000 VND/visa
Câu hỏi thường gặp tham khảo tại đây tham khảo tại đây

 

 

Timemark Travel có gì đặc biệt?

 • Cao cấp

 • Độc đáo

 • Chuyên nghiệp

 • Hỗ trợ 24/7

Footer Links